เซ็นทรัลพัฒนา เชิญชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการทิ้งดี เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตอกย้ำการเป็น Eco-Friendly & Zero Waste Shopping Mall ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง eco-system ด้านการจัดการขยะในศูนย์การค้า ตั้งเป้าลดขยะจากศูนย์การค้าให้ได้ 50% ภายใน 5 ปี โดยมีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้สร้างคุณค่าใหม่ อาทิ

Central Pattana x Recycle Day : Drive & Drop Recycle Station จุดรับขยะแยกประเภทแบบ drive-thru ที่ผสานเทคโนโลยีครั้งแรกในวงการศูนย์การค้าที่สามารถแลกคะแนน The 1 พร้อมส่วนลดจากพาร์ทเนอร์และร้านค้ามากมาย ที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล ศรีราชา

จับมือ SCG ผสานนวัตกรรม Smart Wall ออกแบบด้วยวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่เซ็นทรัล ศรีราชา

ลดปริมาณขยะจากร้านอาหาร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำด้วยเครื่อง NOW Digester จาก Now & Off Waste ที่ใช้ในสนามบินประเทศสิงคโปร์ เพื่อแปรรูปขยะประเภทอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต

เซ็นทรัลพัฒนาศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราพร้อมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างโลกที่น่าอยู่ หรือ Better Planet สำหรับทุกคน

View All News