กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"JP Morgan Virtual ASEAN E-Commerce Day", จัดโดย บล. JP Morgan (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Global Real Estate Virtual Conference 2020" จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"27 Annual CITIC CLSA Investors' Forum"จัดโดย บล. CLSA (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Thailand Focus 2020" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
Invest ASEAN 2020 Corporate Access Exclusives: Thailand Week จัดโดย บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (รูปแบบการประชุมเสมือน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
Virtual ASEAN BEST Conference จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ และบล. บัวหลวง (รูปแบบการประชุมเสมือน)
Non Deal Roadshow (NDR) Schedule Group Call: Thailand Insight จัดโดย บล. แมคควอรี (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Thai Corporate day" จัดโดย บล. บัวหลวง (รูปแบบการประชุมเสมือน)