กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
TISCO Property Sector Corporate Day จัดโดย บล.ทิสโก (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมผลประกอบการทางประจำไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมผลประกอบการทางประจำปี 2564 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"CEO Forum" งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
"Thailand Conference 2022" จัดโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)