กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
"SET Digital Roadshow" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
"SET Digital Roadshow" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำปีก่อน (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"Thailand Investment Conference" จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Virtual ASEAN STAR Corporate Day" จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"J.P. Morgan’s Thailand Conference" จัดโดย จัดโดย บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"DBS Vickers Pulse of Asia Conference" จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)