กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด Webcast
"SET Digital Roadshow" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันโดยผู้บริหารระดับสูง จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานประชุมผลประกอบการทางประจำไตรมาสที่ 2 จัดโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Thailand Property & REIT Conference" จัดโดย บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
"KS C-Series" จัดโดย บล. กสิกร (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Virtual Flagship ASEAN Conference" จัดโดย มอร์แกน สแตนลีย์ (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"OneASEAN Virtual Conference 2021" จัดโดย บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"Consumer Day 2H21 Outlook" จัดโดย บล. เกียรตินาคินภัทร (รูปแบบการประชุมเสมือน)
งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รูปแบบการประชุมเสมือน)
"2021 APAC Conference" จัดโดย บล. BofA (รูปแบบการประชุมเสมือน)