หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

58.25 THB
-0.25 (-0.43%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,316,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
57.00 - 59.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.25 - 60.25
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2564 16:35

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์


ir@centralpattana.co.th
+66 (0) 2667 5555
ต่อ 1614, 1632 and 1688

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร