หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

50.75 THB
+1.00 (2.01%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,938,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
49.00 - 50.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.25 - 60.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พ.ค. 2564 16:38

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด