หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

53.00 THB
- (-%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,982,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
52.25 - 53.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 59.25
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มี.ค. 2564 10:34

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานทางการเงิน 2562
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด