หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

53.00 THB
-0.50 (-0.93%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21,222,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
52.00 - 54.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 59.25
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.พ. 2564 16:36

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานทางการเงิน 2562
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด