หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

52.75 THB
+3.00 (6.03%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,015,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
50.25 - 54.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 64.00
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2564 16:35

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานทางการเงิน 2562
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด