หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

60.75 THB
+0.25 (0.41%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,372,466
ช่วงราคาระหว่างวัน
60.50 - 61.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
45.25 - 63.75
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พ.ค. 2565 16:37

กราฟราคาหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด