รายนามนักวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักทรัพย์ Central Pattana (CPN) ได้มีการทำบทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าความเห็นและการประมาณการณ์ที่เกี่ยวกับผลประกอบการของ CPN ของนักวิเคราะห์นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์เอง และไม่จำเป็นจะต้องเป็นความเห็นและประมาณการณ์ของผู้บริหารของบริษัท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น CPN ไม่ได้ยืนยันข้อมูล, ข้อสรุป, หรือคำแนะนำที่ให้โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด

บริษัท ชื่อ-สกุล อีเมล โทรศัพท์
A AIRA Securities อรณิชา เลิศสัจจานันท์ onnicha.l@aira.co.th 02-684-8798
Asia Plus Securities นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th 02-680-1223
ASL Securities ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ pannawitch@aslsecurities.com 02-508-1567 ext 3200
B Bualuang Securities นฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th 02-618-1345
C Capital Nomura Securities ธนัชชา จุรุกุล thanatcha.jurukul.1@nomura.com 02-638-5799
Capital Nomura Securities สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com 02-638-5793
CGS-CIMB Securities พรทิภา ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cgs-cimb.com 02-761-9229
Citicorp Securities พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์ pimolrat.sathaworawong@citi.com 02-788-3614
CLSA Securities สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com 02-257-4633
Country Group Securities โดม คุณประยูรสวัสดิ์ dome.ku@countrygroup.co.th 02-205-7000 ext 4405 
Credit Suisse Securities อดุลย์ เศรษฐี atul.sethi.2@credit-suisse.com 02-614-6211
D DBS Vickers Securities จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@th.dbs.com 02-658-1261
F Finansia Syrus Securities จิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com  0-2646-9962
G Globlex Securities วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th 02-672-5937
Goldman Sachs (Singapore) Douglas Eu douglas.eu@gs.com +65 6654-5539
H HSBC (Singapore) Utkarsh Rastogi utkarsh.rastogi@hsbc.com.sg +65 6658-0616
J JP Morgan Securities จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ kae.pornpunnarath@jpmorgan.com 02-684-2679
K Kasikorn Securities สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com 02-696-0034
KGI Securities ภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์ panuwatn@kgi.co.th 02-658-8348
KTB Securities ศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์ saranrat.p@ktbst.co.th 02-648-1120
L LH Securities ศิริพร ไกรรส siriporn.kr@lhsec.co.th 02-352-5156
M Macquarie Securities วริศรา เด่นวรลักษณ์ bo.denworalak@macquarie.com 02-694-7774
Maybank Kim Eng Securities สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ suttatip.p@maybank-ke.co.th 02-658-6300 ext 1430
Maybank Kim Eng Securities Maria Lapiz maria.l@maybank-ke.co.th 02-257-0250
Morgan Stanley Research Wilson Ng wilson.w.ng@morganstanley.com +65 6834-6345
P Phatra Securities จิราภรณ์ ลินมณีโชติ Jiraporn@phatrasecurities.com 02-305-9197
Phillip Securities ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ Yanina@phillip.co.th 02-635-1700 ext 532
R RHB Securities วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์ vatcharut.va@rhbgroup.com 02-862-9736  
S SCB Securities ศิริมา ดิสสรา sirima.dissara@scb.co.th 02-949-1004
T Thanachart Securities พรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์ phannarai.von@thanachartsec.co.th 02-617-4961
Tisco Securities ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงศ์ nathavut@tisco.co.th 02-633-6469
U UBS Securities ณัฐจุฑา ณ พัทลุง natchutha.na-pattaloong@ubs.com 02-613-5700 ext 5734
UOB Kay Hian Securites พีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ peerawat@uobkayhian.co.th 02-659-8302
Y Yuanta Securities วิชชุดา ปลั่งมณี wichuda.p@yuanta.co.th 02-009-8069