กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

58.25 THB
-0.25 (-0.43%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,316,000
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
1,292,096
วันก่อนหน้า
58.50
ราคาเปิด
59.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58.00 / 38,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58.25 / 92,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
57.00 - 59.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.25 - 60.25
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2564 16:35