กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

53.50 THB
- (-%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,312,700
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
875,987
วันก่อนหน้า
53.50
ราคาเปิด
54.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.25 / 463,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.50 / 24,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
53.00 - 54.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 59.25
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.พ. 2564 16:36