กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

52.75 THB
-0.50 (-0.94%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,895,600
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
206,364
วันก่อนหน้า
53.25
ราคาเปิด
53.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52.75 / 402,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.00 / 76,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
52.75 - 53.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.25 - 60.25
ปรับปรุงเมื่อ: 21 เม.ย. 2564 16:39