กราฟราคาหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

60.75 THB
+0.25 (0.41%)

SET : CPN
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,372,466
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
266,484
วันก่อนหน้า
60.50
ราคาเปิด
61.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
60.75 / 221,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61.00 / 153,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
60.50 - 61.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
45.25 - 63.75
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พ.ค. 2565 16:37