เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในทำเลที่สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังซื้อหลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ สถาบันการศึกษาสำนักงาน และชุมชนที่พักอาศัยที่มีกำลังซื้อและมีการขยายตัวสูง โครงการประกอบด้วยร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ร้านค้าปลีก อาคารสำนักงาน 2 อาคาร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรงภาพยนตร์จำนวน 8 โรง

ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ค้าปลีกรวม
104,500 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงานรวม
33,760 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
3,700 คัน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ปีที่เริ่มดำเนินการ มีนาคม 2538
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 2567
มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ (ล้านบาท) 1,101
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 60,562
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) 98%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) 255

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงภาพยนตร์อีจีวี, เอสบี เฟอร์นิเจอร์,บีทูเอส

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม