เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา

เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา

รายละเอียดศูนย์การค้า

ความเรืองรองแห่งพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา (อย.2053)

ข้อมูลทั่วไป

มูลค่าโครงการ

6,200 ล้านบาท

พื้นที่โครงการ

68,000 ตารางเมตร
บนพื้นที่ขนาด 47 ไร่

จำนวนร้านค้า

กว่า 200 ร้านค้า

เปิดให้บริการ

ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564


กลุ่มเป้าหมายหลัก
 • 85% กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
 • 15% กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น จีน) และกลุ่มผู้เดินทาง(commuter) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือ

จุดเด่น

โครงการมิกซ์ยูส ประกอบด้วย

 • ศูนย์การค้า: One-Stop Destination ศูนย์การค้าหลักในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน
 • ศูนย์ประชุม (convention hall) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ พื้นที่จัดงาน 2,500 ตารางเมตร รองรับคนได้กว่า 2,000 คน (อยู่ภายในศูนย์การค้า)
 • Tourist Attraction: เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอยุธยา และวิถีชีวิตของคน และจะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ต้องมา check-in เพื่อรู้จักอยุธยาก่อนเริ่มทริป ได้แก่
  • นิทรรศน์พระนครฯ (Ayutthaya Interactive Gallery): “ย้อนกาลเก่า เล่าเรื่องเมืองอยุธยา” ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบใหม่
  • ทรรศนาอโยธยา (Ayutthaya Living Square): “ท่องไปในวิถี กรุงศรีอยุธยา” สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวอยุธยาดั้งเดิม โดยจำลองเมืองเก่าเล่าใหม่ในบรรยากาศย้อนยุค มีร้านค้า สินค้าต่างๆ รวมถึงชุดไทยให้เปลี่ยนก่อนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไป
 • Public Green Space: พื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนในชุมชน เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน และรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัด
 • คอนโดมิเนียม: เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
 • โรงแรม: เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ

โครงการในอนาคตทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม