โครงการสำนักงาน

อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นโครงการที่แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2547

เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ลาดพร้าวเป็นอาคารสำนักงาน 9 ชั้นที่เชื่อมต่อเข้ากับศูนย์การค้าที่ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ โรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทรัลพลาซา

อาคารสำนักงานปิ่นเกล้าทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บีได้เปิดตัวในปี 2538 และ 2549

เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานสูง 38 ชั้นที่ทันสมัยโดยเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าครบวงจรเซ็นทรัลพลาซา บางนา, อาคารคอนโดมิเนียม 2 หลัง และ สวนน้ำ

อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 และ 28