ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี

อาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี

รายละเอียดศูนย์การค้า

อาคารสำนักงานปิ่นเกล้าทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บีได้เปิดตัวในปี 2538 และ 2549 ตามลำดับ ทั้งทาวเวอร์ เอ 26 ชั้น และ ทาวเวอร์ บี16 ชั้น นั้นอยู่ในโครงการศูนย์การค้าครบวงจร เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าที่มีบริการหลากหลาย เช่น ร้านอาหารนานาชาติ, ศูนย์อาหาร, ร้านค้าปลีก, และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารสำนักงาน รายล้อมด้วยระบบขนส่งมวลชนและ อยู่ใกล้หน่วยงาน ราชการ, มหาวิทยาลัย, ธนาคาร, โรงพยาบาล, และ สถานีขนส่งสายใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมดังที่ กล่าวมานั้นทำให้ อาคารสำนักงานแห่งนี้เป็นทำเลทองในการทำธุรกิจ
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้าอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี
ปีที่เริ่มดำเนินการ ทาวเวอร์ เอ มีนาคม 2538 และ ทาวเวอร์ บี มีนาคม 2549
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 2567
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) ทาวเวอร์ เอ 22,426 และ ทาวเวอร์ บี 11,335
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) ทาวเวอร์ เอ 96% และ ทาวเวอร์ บี 100%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) ทาวเวอร์ เอ 53 และ ทาวเวอร์ บี 49

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา คอมพิวเตอร์, หน่วยงานราชการและสำนักงานทั่วไป

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

โครงการสำนักงานทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม