เซ็นทรัลเฟสติวัล

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
โครงการตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ แวดล้อม ด้วยกลุ่มธุรกิจการค้าและการลงทุนบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกสบายเชื่อมต่อกับหลายจังหวัดในภาคเหนือ นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยและต่างชาติ ที่ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโต ในด้านกำลังซื้อเป็นอย่างมาก
ที่ตั้ง
เชียงใหม่
พื้นที่ค้าปลีกรวม
250,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
2,000 คัน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ปีที่เริ่มดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2556
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์
มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ (ล้านบาท) 5,000
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 250,000
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) 95%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) 250

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม