เซ็นทรัลมารีนา

เซ็นทรัลมารีนา

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ

เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ผู้เดินทางไปร่วมการประชุมสัมมนาชาวกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และนักท่องเที่ยวอีกกว่า 2 ล้านคนที่เดินทางไปเยือนพัทยาในแต่ละปี เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา นอกจากจะเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมแบบเขตร้อนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้ว ยังประกอบด้วยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พร้อมทั้งโรงภาพยนตร์จำนวน 5 โรง

ที่ตั้ง
ชลบุรี
พื้นที่ค้าปลีกรวม
29,000 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
400 คัน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
ปีที่เริ่มดำเนินการ กรกฎาคม 2538
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 2558
มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ (ล้านบาท) 354
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 15,226
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) 97%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) 132

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซิตี้, ซูเปอร์สปอร์ต

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม