เซ็นทรัลพลาซา

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ศูนย์การค้าครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และคอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ไม่เพียงเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแห่งแรก ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากกว่า 40 ล้านคนต่อปี
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ค้าปลีกรวม
78,700 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงานรวม
17,719 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
3,000 คัน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ปีที่เริ่มดำเนินการ ธันวาคม 2525
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 2571
มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ (ล้านบาท) 2,757
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 55,583
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) 97%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) 339

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เอ็กซ์

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม