ความยั่งยืน

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ทั้งไลฟ์สไตล์การพักอาศัยในอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์ และความท้าทายจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การค้า ให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื้อสินค้า เป็นจุดหมายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ การออกกำลังกาย ทำงาน สรรค์สร้างงานอดิเรกค้นหาแรงบันดาลใจ หรือพักผ่อนกับครอบครัว โดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
การให้บริการที่เป็นเลิศ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี