Latest Activities

“เซ็นทรัลพัฒนา” ยึดหลัก “ร่วมมือ-รุกเร็ว-เป็นระบบ” ร่วมกับภาครัฐ และโรงพยาบาล เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่ “เซ็นทรัล ระยอง” และ “เซ็นทรัล สมุย” พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐเต็มที

อ่านเพิ่มเติม

"ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19" (Help Thai Fight COVID-19) ชวนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.นครศรีธรรมราชกว่า 2,000 ครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

มอบความช่วยเหลือและส่งถุงยังชีพช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

"สานใจสร้างไออุ่น" ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล

อ่านเพิ่มเติม