ภาพรวมองค์กร

ประวัติบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

ค่านิยมองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เซ็นทรัลพัฒนา ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา บริหารและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลและการรับรอง

อ่านเพิ่มเติม

ตราสัญลักษณ์

ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงมาตราฐานระดับโลก โดยผ่านประสบการณ์ช้อปปิ้งที่พิเศษสุด

อ่านเพิ่มเติม