โรงแรม

โครงการโรงแรม

ข้อมูลทั่วไป
เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตด้านการท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มโครงการโรงแรมเข้าไปในบริเวณศูนย์การค้าที่ต้องอยู่บนทำเลการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนเติมเต็มพร้อมทั้งให้ประสบการณ์การพักผ่อนและความทรงจำที่ดีแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก