Central Pattana Residential

Central Pattana Residential

ข้อมูลทั่วไป
ด้วยวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบสังคมเมืองมากขึ้น บริษัทฯ มีโครงการพี่พักอาศัยคุณภาพสูงลักษณะเฉพาะตัว ที่นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยโครงการที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเพื่อเติมเต็มการอยู่อาศัยของลูกค้าด้วยความสะดวกสบายที่มากกว่า