บริการใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางอีเมล

บริการนำส่งใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางอีเมล
  • อำนวยความสะดวกในการนำส่ง ได้รับรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • เพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาทำจ่ายตามกำหนดชำระ
  • ลดการติดตามเอกสาร
  • ลดเอกสารสูญหายระหว่างจัดส่ง

ช่องทางการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ส่งมายัง อีเมล cpn.e-tax@centralpattana.co.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนการตอบใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางอีเมล

1
ส่งเอกสารตอบรับใบแจ้งหนี้ มายังอีเมล cpn.e-tax@centralpattana.co.th หรือ ตอบรับผ่าน QR Code
2
เซ็นทรัลพัฒนาทำการเพิ่มข้อมูลอีเมลที่ต้องการรับใบแจ้งหนี้
3
เซ็นทรัลพัฒนานำส่งใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางอีเมล