Central Pattana Serve

สะดวก รวดเร็ว ให้คุณบริหารร้านค้าภายในศูนย์การค้าได้ด้วยตนเอง

Central Pattana Serve Application สะดวก รวดเร็ว ให้คุณบริหารร้านค้าภายในศูนย์การค้าได้ด้วยตนเอง

Application สำหรับผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา

สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ดังนี้

  • ตรวจสอบข้อมูลการเช่า
  • ชำระเงินออนไลน์
  • ขอใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี
  • บันทึกยอดขาย
  • สะสมยอดซื้อให้กับลูกค้า
  • แจ้งซ่อม

รวมทั้งสามารถรับข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันจากศูนย์การค้า อีกทั้งประหยัดเวลา ติดต่อกับศูนย์การค้าได้ง่ายหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์มือถือ และ คอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 02-021-9999