สนใจเช่าบูธงานอีเว้นท์

ขนาดไฟล์สูงสุด: 1 MB.

สาขาที่ท่านสนใจร่วมงานอีเว้นท์
ท่านเคยออกบูธในงานอีเว้นท์ของ Central Pattana หรือไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น