รางวัลและการรับรอง

รางวัลความสำเร็จด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2020-2021
รางวัลชนะเลิศ สาขา “Retail Development for Thailand”
เซ็นทรัล วิลเลจ International Property Media 2563-2564
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2018-2019
Award Winner in Retail Development
เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย International Property Awards 2561-2562
2017 ICSC Asia Pacific Shopping Centre Awards
Silver Award - New Development
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center s: ICSC) 24 ตุลาคม 2560
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2017-2018
'Retail Development for Thailand'
เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชและ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ International Property Awards พฤษภาคม 2560
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2016
'5 Stars' Best Retail Development Thailand
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง International Property Awards เมษายน 2559
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2016
'Highly Commended' Retail Development Thailand
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต International Property Awards เมษายน 2559
รางวัล TALA Awards 2016: Awards of Excellence, General Design: Commercial Groove @ CentralWorld สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA ) 14 กันยายน 2559
รางวัล Thailand Property Awards 2015 'Best Retail Architectural Design' เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต,
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
Asia Property Awards 16 กันยายน 2558
รางวัล Asia Property Awards 2015 'Highly Commended' Retail Development Thailand เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ International Property Awards พฤษภาคม 2558
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2017 เซ็นทรัลพัฒนา : เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และ เซ็นทรัล ภูเก็ต บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal 23 พฤษภาคม 2560
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2015 เซ็นทรัลพัฒนา : เซ็นทรัลพลาซา ระยอง, นครศรีธรรมราช และ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal 9 มิถุนายน 2558
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2014 เซ็นทรัลพัฒนา : เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal 2 กันยายน 2557
รางวัล Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Retail Development Thailand เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ International Property Awards มิถุนายน 2557
รางวัล Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Commercial Landscape Architecture Thailand เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย International Property Awards มิถุนายน 2557
รางวัล Asia Property Award 2014 'Highly Commended' Retail Development Thailand เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี International Property Awards มิถุนายน 2557
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013 เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal 28 พฤษภาคม 2556
รางวัล MIPIM Asia Awards 2012 in Best Retail & Leisure Development ระดับ Bronze CentralPlaza Rama 9 MIPIM AsiaHong Kong
(ได้รับในนาม Benoy)
8 พฤศจิกายน 2555
รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภทอาคารสำนักงานในโครงการประกวด "อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง" ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร The offices at CentralWorld สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2555
รางวัล Thailand Property Awards 2012
'Best Hotel Architectural Design'
รร.ฮิลตัน พัทยา Thailand Property Awards 13 ตุลาคม 2555
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) ประเภท Commercial Renovation / Redevelopment เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television 27 เมษายน 2555
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) ประเภท Retail Architecture เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television 27 เมษายน 2555
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2012 เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal 13 มิถุนายน 2555
รางวัล Asia Pacific Shopping Centers 2011 ด้าน Design & Development ประเภท Innovative Design and Development of a New Retail Project: Silver Award เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) พฤศจิกายน 2554
รางวัล Hospitality Design Awards 2011
 • Hotel Luxury Category
 • Open Category (submitted by Department of Architecture)
รร.ฮิลตัน พัทยา Hospitality Design, Broadway, New York 8 มิถุนายน 2554
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2011 in Retail Development for Thailand เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television และ Google 31 พฤษภาคม 2554
รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2011 บริษัทที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมปี 2554 ด้านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้าง เซ็นทรัลพัฒนา BCI Asia Construction Information Pte.,Ltd. พฤษภาคม 2554
รางวัล The 2011 Asia Pacific Hotel Awards ในสาขา
 • Best New Hotel Construction & Design
 • Best Hotel Interior
 • Best Hotel Architecture for Thailand
 • Highly Commended Hotel Interior (Thailand)
รร.ฮิลตัน พัทยา International Hotel Awards in association with Bloomberg Television 31 พฤษภาคม 2554
รางวัล Best of the Best "ศูนย์การค้าสุดยอดแห่งความเป็นเลิศ" ประจำปี 2010 เซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) 23 พฤษภาคม 2553
รางวัล 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards
 • Gold Award for Development and Design Excellence
เซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center s: ICSC) 16 ตุลาคม 2552
รางวัล Asia Pacific Property Awards 2009 in association with CNBC Arabiya ประเภท Commercial (2 รางวัล) ในสาขา Best Mixed Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 เซ็นทรัลเวิลด์ International Property Awards และ CNBC Arabiya 16 กรกฎาคม 2552
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020
 • รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ ด้านการตลาด (Distinguished Award for Marketing Excellence)
 • รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ ด้านบริหารการเงิน (Distinguished Award for Financial Management Excellence)
เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เซ็นทรัลพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ 2561
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย :
 • รางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล (Public Restroom Standard for Tourism: International Level)
 • รางวัลทางด้าน "มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว" (Service and Safety Standard in Shopping Center for Tourism)
เซ็นทรัลเวิลด์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กันยายน 2559
"2016 People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists" เซ็นทรัลเวิลด์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน 59
รางวัล "Thailand MICE Venue Standard2016" การันตีมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับอาเซียน เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 29 มกราคม 59
รางวัล Drive Awards 2017 - สาขา Strategic Excellence เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 มิถุนายน 2560
รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2017 เซ็นทรัลพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 สิงหาคม 2560
รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2016 เซ็นทรัลพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2559
รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2015 เซ็นทรัลพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2558
รางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2014 เซ็นทรัลพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 กันยายน 2557
รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2017 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council Thailand 18 กันยายน 2560
รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2014 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council Thailand
รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2013 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council Thailand 21 สิงหาคม 2556
รางวัล Superbrands Brand of the Year 2011 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council 25 เมษายน 2555
รางวัล Superbrands Brand of the Year 2010 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council มีนาคม 2554
Superbrands Award 2009 เซ็นทรัลเวิลด์ Superbrands Council 4 สิงหาคม 2552
รางวัล Asia's Best Brand Award, CMO ASIA Awards for Excellence in Branding & Marketing เซ็นทรัลพัฒนา CMO Asia 31 กรกฎาคม 2556
รางวัล Marketing Award 2012 (Hilton Worldwide)
Best Social Media Engagement (Asia Pacific)
รร.ฮิลตัน พัทยา Hilton Worldwide 1 มีนาคม 2556
2012 Best-of-The Best VIVA Award Honoree -Marketing เซ็นทรัลเวิลด์ International Council of Shopping Centers (ICSC) 16 มิถุนายน 2555
รางวัล Asia Pacific Shopping Centers 2011 ด้านการตลาด ประเภท Grand Opening, Expansion & Renovation: Gold Award เซ็นทรัลเวิลด์Reopening สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) พฤศจิกายน 2554
รางวัล Asia's Best Employer Brand Awards เซ็นทรัลพัฒนา Employer Branding Institute, World HRD Congress & Stars of the Industry Group ร่วมกับ CMO Asia 22 กรกฎาคม 2554
รางวัล 2011 TripAdvisor Certificate of Excellence รร.ฮิลตัน พัทยา TripAdvisor 2554
รางวัล Anywhere STAR Travel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel รร.ฮิลตัน พัทยา Anywhere STAR Travel 1 มิถุนายน 2554
รางวัล H360 Web Community Award (Outstanding utilization of Hilton Hotels & Resorts brand culture online community) รร.ฮิลตัน พัทยา H360 Web Community, Hilton Worldwide 1 เมษายน 2554
รางวัล World Luxury Hotel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel รร.ฮิลตัน พัทยา World Luxury Hotel Awards กรกฏาคม 2554
BK Readers' Choice Award 2011 - Most Favorite Mall เซ็นทรัลเวิลด์ BK Magazine 27 มกราคม 2554
BK Readers' Choice Award 2010 - Most Favorite Mall เซ็นทรัลเวิลด์ BK Magazine 29 มกราคม 2553
BK Readers' Choice Award 2009- Most Favorite Mall เซ็นทรัลเวิลด์ BK Magazine 29 มกราคม 2552
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัล IAA Awards 2020
สาขา BEST CFO กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารการเงิน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 2563
รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563”
สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ
คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ในฐานะบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสาธารณชน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2563
การได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เซ็นทรัลพัฒนา หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 หรือหุ้นยั่งยืนประจําปี 2561 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561
รางวัล SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding Awards เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561
รางวัล รายงานความยั่งยืนประจําปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ 2561
รางวัล DJSI ในกุล่ม Emerging Markets ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index 2561
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีแรก เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index 2561
รางวัล Drive Awards 2018 สาขา Finance Excellence เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
รางวัล Best CEO Awards 2018 หรือ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม คุณปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561
ผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 สูงสุด 50 อันดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมิน เซ็นทรัลพัฒนา ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 2558
การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ตั้งแต่ปี 2552-2558) เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2558
รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2560 เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index ตุลาคม 2560
รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2559 เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index กันยายน 2559
รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2558 เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index กันยายน 2558
รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2557 เซ็นทรัลพัฒนา Dow Jones Sustainability Index กันยายน 2557
SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2017 ประเภท Recognition- รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 เซ็นทรัลพัฒนา CSR CLUB
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
(Thai Listed Companies Association
14 ธันวาคม 2560
รางวัล SET Sustainability Awards - กลุ่ม Rising Star และ รางวัลThailand Sustainability Investment ในงาน SET Sustainability Investment 2017 เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 พฤศจิกายน2560
รางวัล SET Awards 2016 ประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร กุมภาพันธ์ 2560
รางวัล SET Awards 2014 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ธันวาคม 2557
รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ประเภทดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน (ปี 2551-2552, 2553-2554 และ 2555-2556) ในงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2 ธันวาคม 2556
รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีในงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2 ธันวาคม 2556
รางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards)ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2013 เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 21 พฤศจิกายน 2556
SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 21 พฤศจิกายน 2556
รางวัลเพชรราชในสาขา "The Goodness Idol Thailand Award บุคคลต้นแบบระดับประเทศ ภาคนักธุรกิจ" ในงาน "๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง" กอบชัย จิราธิวัฒน์ โครงการ ๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง โดยม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช 27 มิถุนายน 2556
Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia's Outstanding Company เซ็นทรัลพัฒนา วารสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง 25 มิถุนายน 2556
Asian Corporate Director Recognition Awards 2013 กอบชัย จิราธิวัฒน์ วารสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง 25 มิถุนายน 2556
รางวัล World Luxury Spa Awards 2013-Best Luxury Hotel Spa (Country winner) เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน
รร.ฮิลตัน พัทยา
World Luxury Hotel Award 1 เมษายน 2556
รางวัล Asia Pacific Hotel Awards 2013- Best Hotel (Country winner) รร.ฮิลตัน พัทยา International Hotel Award 10 พฤษภาคม 2556
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2555 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัล SET Awards 2012 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 22 พฤศจิกายน 2555
รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 Thailand กอบชัย จิราธิวัฒน์ Enterprise Asia 2 พฤศจิกายน 2555
รางวัล Best Luxury Emerging Hotel- World Luxury Hotel Awards 2012 รร.ฮิลตัน พัทยา World Luxury Hotel Award 13 ตุลาคม 2555
Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2012 เซ็นทรัลพัฒนา วารสาร Corporate Governance Asia 20 มิถุนายน 2555
Asian Corporate Director Recognition Awards 2012 กอบชัย จิราธิวัฒน์ วารสาร Corporate Governance Asia 20 มิถุนายน 2555
รางวัล "คณะกรรมการแห่งปี 2553/54 ประเภทดีเด่น" เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
21 กุมภาพันธ์ 2555
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2554 (Thailand Quality Class:TQC) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มิถุนายน 2555
รางวัล SET Awards 2011 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 22 ธันวาคม 2554
รางวัลผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" 5 ดาว เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 16 ธันวาคม 2554
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2553 (Thailand Quality Class:TQC) เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 13 มกราคม 2554
รางวัลผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" 5 ดาว เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 23 พฤศจิกายน 2553
รางวัล Certificate of Excellence for IR เซ็นทรัลพัฒนา IR Magazine 10 ธันวาคม 2552
รางวัลผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" 5 ดาว เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 18 ธันวาคม 2552
รางวัล Board of the Year Awards 2008/09 ประเภท คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 26 พฤศจิกายน 2552
รางวัล Thailand's Most Innovative Companies 2009 "1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย" เซ็นทรัลพัฒนา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) 29 ตุลาคม 2552
รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์ประจำปี 2552 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association : SAA) 21 ตุลาคม 2552
รางวัล SET Awards 2008 ประเภท Top Corporate Governance Award เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 21 พฤศจิกายน 2551
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัล “องค์กรต้นแบบ” เซ็นทรัลพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 2563
การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เซ็นทรัลพัฒนา Coalition Against Corruption (CAC) 31 ธันวาคม 2563
การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 2552-2563
การประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class เซ็นทรัลพัฒนา ASEAN Corporate Governance Scorecard and classified 2563
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทอง” เซ็นทรัล โคราช เซ็นทรัล สมุย เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล อุบล เซ็นทรัล ศาลายา และเซ็นทรัล สุราษฎ์ธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563
รางวัล “ASEAN Energy Awards 2020”
รางวัลชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภท New and Existing Building
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 2563
รางวัล Sustainable Business Awards Thailand 2020 (SBA)
 • รางวัลชนะเลิศ - องค์กรที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • รางวัล Special Recognition ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ สังคม ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้ที่ดิน ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมชุมชน และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม
เซ็นทรัลพัฒนา Global Initiatives องค์กรระดับโลกด้านความยั่งยืนจากประเทศสิงคโปร์ 2563
สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2020 หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
เซ็นทรัลพัฒนา DJSI 2563
รางวัล Thailand Sustainability Investment
หรือ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2558-2563)
เซ็นทรัลพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2563
รางวัล ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 2561 (BEC Awards 2018) จํานวน 2 รางวัล ดังนี้
 • "ระดับดีเด่น" ประเภทศูนย์การค้า มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 • "ระดับดีมาก" ประเภทศูนย์การค้า มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นทรัลพัฒนา โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) 2561
ประกาศนียบัตร โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมาย 2 ประเภท
 1. กิจกรรมชดเชยคาร์บอน : รับรองให้ใช้เครื่องหมาย Carbon Neutral
 2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา,
เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
องค์กการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)
19 กันยายน 2559
Thailand Energy Awards 2017 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น 2 รางวัล และ ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม 1 รางวัล เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ กระทรวงพลังงาน 21 สิงหาคม 2560
รางวัล Thailand Energy Awards 2016
รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารควบคุมดีเด่น
4 รางวัล
เซ็นทรัลพลาซา
พระราม9, เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
กระทรวงพลังงาน 27 ตุลาคม 2559
รางวัล Thailand Energy Awards 2015
3 รางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการ อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
 • รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารควบคุมดีเด่น
 • รางวัลชนะเลิศประเภทผู้รับผิดชอบพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น
เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กระทรวงพลังงาน 24 พฤศจิกายน 58
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 ในสาขา Health Promotion จากโครงการ "สุขาวัดดี" เพื่อชุมชนรอบศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอเชีย (Enterprise Asia) ณ ประเทศสิงค์โปร์ 21 มิถุนายน 2557
รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จำนวน 2รางวัล ดังนี้
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารควบคุมดีเด่น และ รางวัลชนะเลิศประเภทผู้รับผิดชอบพลังงานดีเด่น
เซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า
กระทรวงพลังงาน 30 สิงหาคม 2557
รางวัลสาขาหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี เซ็นทรัลพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 มีนาคม 2557
รางวัลองค์กรเอกชนดีเด่นด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เซ็นทรัลพัฒนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 กันยายน 2556
รางวัล Thailand Energy Awards 2013 จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น 2 รางวัล
ประเภทอาคารใหม่
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลทาวเวอร์ เอ สาขาปิ่นเกล้า
18 กันยายน 2556
รางวัล Thailand Energy Awards 2013 จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น 2 รางวัล
ประเภทอาคารใหม่
เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9
รางวัล โครงการต่อยอดการจัดการพลังงาน ISO 50001 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กระทรวงพลังงาน 5 กรกฎาคม 2556
รางวัล Thailand Energy Awards 2012 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 ตุลาคม 2555
ผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน เซ็นทรัลพัฒนา กระทรวงพลังงาน
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประเภทอาคารใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ASEAN Energy Awards 2012 in Large Building เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน กระทรวงพลังงาน (AMEM 2012) 12 กันยายน 2555
รางวัล Building Energy Awards of Thailand 2010 (BEAT 2010) ด้านผลประหยัดพลังงานและนวัตกรรม และรางวัล BEAT Star เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 8 มีนาคม 2555
รางวัล ASEAN Energy Awards 2011 (in "Large Building" category) เซ็นทรัลเวิลด์ การประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน (AMEM 2011) กันยายน 2554
รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมากปี 2553 (อาคารฉลากสีเขียว) เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
กระทรวงพลังงาน มิถุนายน 2554
รางวัล Thailand Energy Awards 2011จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มิถุนายน 2554
ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น เซ็นทรัลเวิลด์และ ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภทอาคารใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 เพิ่ม 3 ศูนย์การค้า และการขอการรับรองใหม่ (Re-certification) จำนวน 13 แห่ง เซ็นทรัลพัฒนา
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
สำนักงานใหญ่
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) พฤษภาคม 2554
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เพิ่ม 2 ศูนย์การค้า ได้แก่ R2/RTB รวมปัจจุบันมีศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรองจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ BN/PK/CM/PAT/R2/RTB เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) พฤษภาคม 2554
รางวัล "สุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จด้านพลังงานไทยระดับสากล" 2553 หรือ Thailand Energy Awards 2010 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะและเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กระทรวงพลังงาน 30 สิงหาคม 2553
รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำปี 2552 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชและเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กระทรวงพลังงาน 14 พฤษภาคม 2552
การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 11 กันยายน 2552
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 11 กันยายน 2552
รางวัลความสำเร็จด้าน CSR
รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 ในสาขา Health Promotion เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอเชีย (Enterprise Asia) ณ ประเทศสิงค์โปร์ 21 มิถุนายน 2557
รางวัลรายงานความยั่งยืน (ระดับ) ดีเด่น ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013) เซ็นทรัลพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ 12 พฤศจิกายน 2556
Top 10 CSR Asia Business Barometer 2008 เซ็นทรัลพัฒนา CSR Asia ปี 2551
รางวัล สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี2014 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน และเดอะเนชั่น 9 มกราคม 2558
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์ Legion d'Honneur Chevalier (เลชียง ดอนเนอร์) ชั้นอัศวิน จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2009 กอบชัย จิราธิวัฒน์ รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส 11 พฤษภาคม 2553
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2556 จำนวน 19 รางวัล สำนักงานใหญ่, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา, เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 13 กันยายน 2556
รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2555 จำนวน 14 สาขา สำนักงานใหญ่,เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, พระราม 3, บางนา, รามอินทรา,ปิ่นเกล้า,ลาดพร้าว, ชลบุรี, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ขอนแก่น,อุดรธานี, และเซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยา และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 กันยายน 2555
รางวัลการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สำนักงานใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 15 มีนาคม 2555
สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานใหญ่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14 กันยายน 2554
รางวัล ผู้ได้รับรางวัล องค์กรที่ให้รางวัล ได้รับเมื่อ
รางวัลห้องน้ำสะอาดดีเด่น เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จากกทม. 8 มิถุนายน 2560
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2558
 • ด้านความปลอดภัย
 • ด้านห้องน้ำมาตรฐานระดับโลก
เซ็นทรัลเวิลด์ กรมการท่องเที่ยว 5 กันยายน 2559
สุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2554 ประเภทศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรมสิ่งแวดล้อม กทม. กุมภาพันธ์ 2555