โครงสร้างกลุ่มเซ็นทรัล

The Central Group of companies today is one of the largest private commercial conglomerates in Thailand. The company has grown to include more than 50 subsidiaries, with key businesses in eight major divisions

Central Pattana

The Leading edge of retail property management and development in thailand. CENTRALPATTANA is known for its 25 highly successful shopping complexes, its award winning hotel, and its culture of entrepreneurship
Analysts' most-admired listed company 2009 "Excellence Corporate Governance Scoring" By the stock exchange of thailand
One of the largest and most diversified retail group in southeast asia. With several department stores, currently employs over 50,000 staff.
16 สาขา
34 สาขา
1 สาขา
(เดนมาร์ก)
1 สาขา
(เดนมาร์ก)
63 สาขา
11 สาขา
- One of the Country's Largest Hotel Chain Operators; Centara Hotels & Resorts is a Leader in the Field Currently has 55 Hotels and Resorts in 8 Countries with more than 10,000 Rooms
A Successful Pioneer in the Quick-Service Restaurant Industry and now Boasts more than 600 Fast Food and Restaurant Outlets Throughout the Country, Representing 12 Food Brands Both Local and International

ร้านอาหารญี่ปุ่น

A Leader with core Competencies in the Fields of Retail, Distribution, Manufacturing, and Marketing of Consumer Products.

เสื้อผ้า 30 แบรนด์


เครื่องสำอาง 12 แบรนด์


อื่นๆ 16 แบรนด์

รวม 136 สาขา

5 สาขา
63 สาขา
18 สาขา
22 สาขา
20+7 สาขา
1 สาขา

1,066 สาขา

20 สาขา
2 สาขา
7 สาขา
78 สาขา
85 สาขา
EXCL. B2S Corner
48 สาขา