ประวัติบริษัท

จากรากฐานที่แข่งแกร่ง สู่ตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกมาตรฐานระดับโลก

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัลพัฒนา”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี 2525 ได้เปิดโครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาทปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีบริษัทเซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

เซ็นทรัลพัฒนา ในวันนี้

( ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561 )


32

ศูนย์การค้า
ระดับพรีเมียม

7

อาคารสำนักงาน

2

โรงแรม

4

อาคารที่พักอาศัย

เกือบ 40 ปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เซ็นทรัลพัฒนา ได้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ บริหาร ศูนย์การค้าชั้นนำถึง 32 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยอีก 4 แห่ง โดยมีพื้นที่ให้เช่าภายใต้การดูแลรวมทั้งหมดกว่า 1.7 ล้าน ตร.ม. เซ็นทรัลพัฒนา จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของบริษัทในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายต่อไปในการขยายไปสู่ประเทศ เพื่อนบ้านโดยใช้ความชำนาญในการบริหารและจัดการกิจการศูนย์การค้าที่มีอยู่เป็นทุน

เป็นผู้นำศูนย์การค้าค้าปลีก


โครงการของ เซ็นทรัลพัฒนา ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ความสำเร็จดังกล่าวทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีก และยังได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะบริษัทชั้นนำในเอเชีย เป้าหมายต่อไปของ เซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่การใช้ทรัพยากรและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์

ในปี 2548 นิตยสารฟอร์บ ได้ยกย่องให้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก
ที่มีรายได้ไม่เกิน

1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีศูนย์การค้าชั้นนำภายใต้การบริหารถึง 32 แห่ง โดยเป็นผู้นำในพื้นที่ของโครงการแต่ละพื้นที่

ในปี 2548 นิตยสารฟอร์บ ได้ยกย่องให้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เซ็นทรัลพัฒนา ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรติดังกล่าว โดยเป็นบริษัทบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพานิชย์เพียงบริษัทเดียวจากประเทศไทยอีกด้วย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดซึ่งเป็นศูนย์การค้า Flagship ของ เซ็นทรัลพัฒนา ได้รับรางวัล Best of the Best ด้าน Design & Development จากสมาคมศูนย์การค้าโลกหรือ ICSC ในปี 2553 และได้รางวัล Gold Award ในสาขา Marketing จากแคมเปญ Re-opening ของเซ็นทรัลเวิล์ดในปี 2011 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นออสการ์ของวงการศูนย์การค้าระดับโลก

วันนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีศูนย์การค้าชั้นนำภายใต้การบริหารถึง 32 แห่ง โดยเป็นผู้นำในพื้นที่ของโครงการแต่ละพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ล้ำสมัย มีมาตรฐานระดับโลก มีการจัดการที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้เช่าพื้นที่จากความสำเร็จในการจัดวางร้านค้า และมีกิจกรรมและโครงการที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากหลากหลายปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโต เซ็นทรัลพัฒนา ได้ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของบริษัท ผู้บริหารที่มีทักษะและประสบการณ์ได้ทำงานเคียงข้างกับพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนและมีความตั้งใจดี เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการผลักดันความสำเร็จที่น่าประทับใจของ เซ็นทรัลพัฒนา ต่อไป

กลยุทธ์ทำเลที่ตั้ง

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกรายใหญ่

สำหรับธุรกิจพัฒนาและ จัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีก ทำเลที่ตั้งนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญ ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา สามารถเลือกสรรที่ดินและ ทำเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า ประสบการณ์ในการดำเนินกิจการค้าปลีกร่วมกับการทำสำรวจที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นทำให้ เซ็นทรัลพัฒนา สามารถเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไป

ความแข็งแกร่งของ เซ็นทรัลพัฒนา


ทีมที่ดีและ มุ่งมั่น สร้างจุดมุ่งหมายที่ยอดเยี่ยม
มาตรฐานระดับโลก
พันธมิตรทางธุรกิจ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการลูกค้า
ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง