โครงการที่พักอาศัย

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่พักอาศัยเพื่อเช่า เริ่มดำเนินการ พื้นที่ (ตร.ม.)
1. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ1 ธันวาคม 25442 1,567
หมายเหตุ:
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุดจำนวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
โครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คอนโดมิเนียม เปิดตัว พร้อมโอน จำนวนหน่วยทั้งหมด
1. เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ 2559 2561 400
2. เอสเซ็นท์ ขอนแก่น 2559 2561 408
3. เอสเซ็นท์ ระยอง 2559 2561 419
4. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2560 2562 451
5. เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย 2560 2562 313
6. เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2560 2562 380
7. ฟีล พหล 34 2561 2562 358
8. เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี 2561 2563 395
9. เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 25611 2561 1,991
10. เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ 2562 2563 450
11. เอสเซ็นท์ ระยอง 2 2563 2566 420
12. เอสเซ็นท์ โคราช 2563 2566 395
13. เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ 2563 2566 665
14. เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา 2564 2566 396
15. ฟีล ภูเก็ต 2564 2566 439
หมายเหตุ:
1 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่พักแนวราบ เปิดตัว พร้อมโอน จำนวนหน่วยทั้งหมด
1. นิยาม บรมราชชนนี 2561 2562 71
2. นินญา กัลปพฤกษ์ 2563 2563 144
3. เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก 2563 2563 358
4. นิรติ เชียงราย 2563 2563 183
5. นิรติ บางนา 2563 2563 156
6. นิรติ ดอนเมือง 2564 2564 262
7. เอสเซ็นท์ อเวนิว ระยอง 2564 2565 63