เซ็นทรัล อยุธยา

เซ็นทรัล อยุธยา

รายละเอียดศูนย์การค้า

ความเรืองรองแห่งพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) กับถนนอโยธยา (อย.2053)

ข้อมูลทั่วไป

มูลค่าโครงการ

6,200 ล้านบาท

พื้นที่โครงการ

68,000 ตารางเมตร
บนพื้นที่ขนาด 47 ไร่

จำนวนร้านค้า

400 ร้านค้า

เปิดให้บริการ

30 พฤศจิกายน 2564


กลุ่มเป้าหมายหลัก
 • 85% กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
 • 15% กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น จีน) และกลุ่มผู้เดินทาง(commuter) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือ

จุดเด่น

โครงการมิกซ์ยูส ประกอบด้วย

 • ศูนย์การค้า: One-Stop Destination ศูนย์การค้าหลักในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน
 • ศูนย์ประชุม (convention hall) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ พื้นที่จัดงาน 2,000 ตารางเมตร รองรับคนได้กว่า 2,000 คน (อยู่ภายในศูนย์การค้า)
 • Tourist Attraction: เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ของการท่องเที่ยวอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ต้องมา check-in ได้แก่
  • Cultural Space “ย้อนกาลเก่า เล่าเรื่องเมืองอยุธยา” ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบใหม่ และมีร้านค้า สินค้าต่างๆ รวมถึงชุดไทยให้เปลี่ยนก่อนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไป
  • Ayutthaya Living Square: สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนยามเช้ากับตลาดเช้าวิถีไทย และเป็นจุด Hang out ยามค่ำคืน ให้คุณได้ช้อป ชิม ชิล โดยไม่ต้องไปใกล้ถึงกรุงเทพฯ
 • Outdoor Space: พื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนในชุมชน เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน และรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัด
 • คอนโดมิเนียม: 400 ยูนิต เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
 • โรงแรม: 220 ยูนิต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ

โครงการในอนาคตทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม