เซ็นทรัล รามอินทรา

เซ็นทรัล รามอินทรา

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
ศูนย์การค้าแห่งนี้สร้างขึ้นตามแนวคิดเพื่อให้เป็นศูนย์การค้าสำหรับครอบครัวและชุมชน ประกอบไปด้วยห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร พร้อมโรงภาพยนตร์ขนาด 6 โรง และด้วยการจัดให้มีกิจกรรมสำหรับครอบครัวและชุมชนอย่างสมํํ่าเสมอ และมีบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงอย่างสะดวก เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา จึงเป็นศูนย์การค้า สำหรับครอบครัวและชุมชนอย่างสมบูรณ์
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ค้าปลีกรวม
23,500 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
1,000 คัน

ข้อมูลทั่วไป

มูลค่าโครงการ

1,600 ล้านบาท

พื้นที่โครงการ

40,000 ตารางเมตร
บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่

จำนวนร้านค้า

กว่า 145 ร้านค้า

เปิดให้บริการ

ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


กลุ่มเป้าหมายหลัก

Domestic: กลุ่มคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตรามอินทรา และเขตใกล้เคียง และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาจากการเติบโตของ infrastructure และจากโครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาลในย่านรามอินทรา


จุดเด่น
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ที่พลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 26 ปี รองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนา infrastructure ในย่านรามอินทรา ด้วยรถไฟฟ้า MRT Monorail สายสีชมพู ที่มีสถานีอยู่ใกล้ศูนย์ฯ เพียง 70 เมตร
  • ภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Best Neighborhood โครงการนี้จะเป็น Neighborhood Mall ใหม่ ที่เป็นเหมือน 3rd Place ของคนในย่านรามอินทรา ที่จะช่วยทำให้ทุกชีวิตในย่านนี้สะดวกสบายมากขึ้น พร้อมจุดเด่น 3 C’s: Convenient, Connected และ Comfortable for everyday life ด้วยการเป็นเดสติเนชั่นทั้งด้านอาหาร คนรักกีฬา กลุ่มครอบครัว และ Co-living Space รองรับทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าใหม่

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซิตี้, พาวเวอร์ บาย,ซูเปอร์สปอร์ต

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม