เซ็นทรัล พิษณุโลก

เซ็นทรัล พิษณุโลก

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และประเทศในแถบอินโดจีน อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกของประเทศไทย (East-West Economic Corridor) นอกจากนี้ ด้วยการคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และการขยายตัวของประชากรและกำลังซื้อของจังหวัดพิษณุโลกและ 6 จังหวัดรายล้อมทำให้โครงการเซ็นทรัล พิษณุโลกพร้อมที่จะเติบโตไปกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค
พื้นที่จอดรถ
1,000 คัน

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

ถนนสิงห์วัฒน์ (ทางหลวงหมายเลข 12) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเหนือของประเทศไทย)

ความคืบหน้าของโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

กำหนดการเปิดให้บริการ

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม ปี 2554


ขนาดโครงการ

ที่ดินรวมประมาณ 105 ไร่ (CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) โดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 63,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของ CPN จำนวน 40,200 ตารางเมตร โครงการนี้ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันและผู้เช่าหลัก อาทิ ท็อปส์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ 5 โรงผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชั่น ธนาคาร ศูนย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมกว่า 230 ร้านค้า โดยมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 1,000 คัน

เงินลงทุน

ประมาณ 1,300 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง)

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม