เซ็นทรัล พระราม9

เซ็นทรัล พระราม9

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ

การที่โครงการตั้งอยู่ในเขตธุรกิจและบันเทิงที่มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงการเดินทางที่มีความสะดวกจากหลากหลายเส้นทาง ทั้งจากรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (โดยเป็นโครงการศูนย์การค้าของบริษัทเอกชนรายแรกที่ได้รับการอนุญาตให้เชื่อมอุโมงค์ใต้ดินเข้ากับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9) และใกล้กับสถานี แอร์พอร์ตลิงค์และทางด่วนขั้นที่ 2 นอกจากนี้โครงการยังแวดล้อมด้วยที่พักอาศัย โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานทูต ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาทำให้โครงการเป็นจุดนัดพบใหม่ของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง

พื้นที่จอดรถ
2,500 คัน

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 และอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดการเปิดให้บริการ

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในเดือนธันวาคม ปี 2554

เงินลงทุน

ประมาณ 5,100 ล้านบาท


ขนาดโครงการ

ที่ดินรวมประมาณ 15 ไร่ (สิทธิการเช่าสิ้นสุดปี 2583)โดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 220,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันซึ่งถือเป็น Flagship Store และมีผู้เช่าหลัก อาทิท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, พาวเวอร์ บาย, บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต และออฟฟิศ ดีโป เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เช่ารายย่อยประเภท ร้านค้าแฟชั่น ธนาคาร ศูนย์รับบริการต่างๆ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมกว่า 330 ร้านค้า พร้อมทั้ง Ice-rink ขนาด 3,000 ตารางเมตร พื้นที่เอ็นเตอร์เทนเมนส์คอมเพล็กซ์ซึ่งประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ 10 โรง นอกจากนี้โครงการยังประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน 16,400 ตารางเมตร และมีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 2,500 คัน

ความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้นอยู่ 95% ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับเจ้าของที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2583 และมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี โดย ณ ปัจจุบันโครงการเซ็นทรัลพระราม 9 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม