เซ็นทรัล ขอนแก่น

เซ็นทรัล ขอนแก่น

รายละเอียดศูนย์การค้า

เยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือ
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิตี้ ลานโบว์ลิ่งร้านค้าปลีกชั้นนำ แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม รวมกันกว่า 250 ร้านค้า พร้อมด้วยศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษา หน่วยงานราชการ และการค้าขายของจังหวัดขอนแก่นใน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง
ขอนแก่น
พื้นที่ค้าปลีกรวม
186,000 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงานรวม
4,800 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถ
2,100 คัน

ข้อมูลทั่วไป

โครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ปีที่เริ่มดำเนินการ ธันวาคม 2552
รูปแบบการพัฒนาโครงการ โครงการก่อสร้าง
สิทธิในที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์
มูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการ (ล้านบาท) 3,909
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 49,848
อัตราการเช่าพื้นที่ (%) 87%
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ร้านค้า) 347

ผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่
5 อันดับแรก

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซิตี้ และสไตร์ค โบว์ล,ท็อป มาร์เก็ต, พาวเวอร์ บาย

แผนที่รูปภาพ

ดาวน์โหลด

ศูนย์การค้าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม