ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา นำผลการวิจัยและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาจัดสรรสัดส่วนและองค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ด้วยแผนการลดและเพิ่มสัดส่วนองค์ประกอบของโซนต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้การปรับเปลี่ยนและเพิ่มโซนใหม่ๆ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับศูนย์การค้า

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การค้า โดยหน่วยงานวิจัยจากทั้งสองสายงานจะดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัย และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ในการวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์การค้า การให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด

การพัฒนาศูนย์การค้าโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

1. แฟมิลี่เดสติเนชัน - จุดหมายและบริการสำหรับครอบครัว (Family Destination)

คือ การออกแบบบรรยากาศและบริการแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ให้มีความเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น สามารถให้คนทุกรุ่นทุกวัยมาร่วมกันใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่แต่ละคนสนใจ มีพื้นที่พักผ่อนและบริการพิเศษสำหรับเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และถูกหลักอาชีวอนามัย

2. ฟู้ดเดสติเนชัน - จุดหมายสำหรับการรับประทานอาหาร (Food Destination)

คือ การพัฒนาโซนอาหารที่ผสมผสานร้านอาหารหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทั้งรับประทานที่ร้านและซื้อกลับ รูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ ฟู้ดวิลล์ (FoodVille) ฟู้ดพาทิโอ (Food Patio) ฟู้ดเวิลด์ (FoodWorld) ฟู้ดวิลเลจ (Food Village) เทลส์ออฟไทยแลนด์ (Tales of Thailand) รวมไปถึงการรวบรวมร้านค้าในกลุ่มอาหารหลากหลายประเภท ทั้งร้านอาหารแบบรับประทานร่วมกันในร้าน (Dining or Restaurant) ร้านอาหารแบบผนังเปิดโล่ง ร้านอาหารแบบคาเฟ่ ร้านอาหารสำหรับสังสรรค์ยามเย็น ร้านอาหารแบบซื้อกลับ และฟู้ดสทอล (Food Stall) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทร้านค้าให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันของลูกค้า

3. แฟชั่นเดสติเนชัน - จุดหมายสำหรับคนรักแฟชั่น (Fashion Destination)

คือ ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการออนไลน์ที่มาเปิดเป็นร้านในศูนย์การค้า (ออฟไลน์) และร้านที่จำหน่ายแบบออฟไลน์และมีการเปิดให้บริการแบบออนไลน์ อีกทั้งมีการนำเสนอรูปแบบร้านค้าแบบกึ่งถาวรหรือป๊อปอัพสโตร์ (Pop-up Store) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองทำการตลาดในทำเลที่สนใจก่อนตัดสินใจเปิดร้าน พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนำเสนอเทรนด์ใหม่ ๆ ให้ได้สัมผัสและให้ลูกค้าได้ตื่นเต้นและค้นหาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงการทำธุรกิจค้าปลีกในศูนย์การค้าได้ โดยการพัฒนาโซนแฟชั่นพลัส (Fashion Plus) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความทันสมัยตรงตามเทรนด์และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

4. ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน - จุดหมายสำหรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ (Lifestyle Destination)

คือ พื้นที่ที่กลุ่มคนที่มีความรัก ความชอบ และไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันได้มาใช้ชีวิตในพื้นที่เดียวกัน ได้แบ่งปันความคิด ความฝัน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความหมายให้ชีวิตในแต่ละวัน อาทิ คนที่ชอบศิลปะ รักการทำงานหัตถกรรม และงานทำมือ DIY โดยจัดสรรพื้นที่แบบเปิดกว้าง (Open Space) เพื่อรองรับการทำเวิร์กชอป และสรรหาประเภทร้านค้าขนาดเล็กที่เน้นการสอนและทำงานอดิเรกมารวมตัวกัน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันหรือโคเวิร์คกิ้งสเปซ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และกลุ่มคนทำงานแบบฟรีแลนซ์ที่ต้องการพื้นที่ในการทำ งานแบบสำนักงานชั่วคราว เพื่อพบปะพูดคุยหารือหรือประชุมกับลูกค้า

5. สปอร์ตเดสติเนชัน - จุดหมายสำหรับคนรักสุขภาพ (Sport Destination)

คือ พื้นที่ของคนรักสุขภาพ ชอบการออกกำลังกาย รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าสายสปอร์ตแฟชั่น (Sport Fashion) และกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ชอบอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกาย (Sport Geek) รักการใส่ชุดกีฬาแบบเก๋ ๆ หรือแบบฟังก์ชันการใช้งานครบ (Sport Chic) และแนวเชื่อมโยงสร้างกลุ่มผู้ที่ชอบกีฬาเหมือน ๆ กัน (Sporty Connector) ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด-อีเว้นท์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬา อาทิ เปิดประสบการณ์ใหม่ สปอร์ตไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน (Sport Lifestyle Destination) ที่รวบรวมจุดหมายสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายและเล่นกีฬา

6. ทัวร์ริสเดสติเนชัน - จุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยว (Tourist Destination)

คือ การพัฒนารูปแบบพื้นที่สำหรับผู้เช่าหลักที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากการจับจ่ายใช้สอย และได้พัฒนาต่อยอดไปสู่หัวเมืองเน้นนักท่องเที่ยว โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือนเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หาจากที่อื่นไม่ได้

7. ศูนย์กลางสำหรับชุมชน (Center of Community)

คือ การพัฒนาพื้นที่เพื่อกิจกรรมสำหรับชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และไลฟ์สไตล์ ได้แก่

• การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายและทำตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น พื้นที่ตลาด Market Market หรือ ตะล๊าด ตะหลาด ตลาดของฝาก และตลาดจริงใจ – ตลาดนัดเกษตรกรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรชุมชนได้มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายและทำการตลาดสินค้าชุมชน

• การพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การพัฒนาศูนย์ราชการร่วม เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ อาทิ การทำบัตรประชาชน รับขึ้นทะเบียนผู้ต้องการฝึกอาชีพ / ผู้ว่างงาน การชำระภาษีรวมภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

• การพัฒนาพื้นที่สาธารณะหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดสำหรับกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันได้มีพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์การค้า สู่การเป็น Center of Life
นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์